MOTIVACE

Problematika duševního zdraví je velmi složitá a komplexní oblast lidského života. Není divu, že jakmile dojde k nějakým problémům v této oblasti, mnoho lidí se cítí zmatených a znejistěných, kvůli čemuž někteří nakonec nemusí vyhledat vůbec pomoc včas, což může mít ale tragické následky. Proto jsme se rozhodli založit tuto platformu.

CÍLE

 1. Sjednocovat duševní péči – spojovat obyčejné lidi, odborníky, studenty, projekty a organizace se zájmem o oblast duševní péče. 
 2. Vytvořit jednotný portál (od prevence až po akutní péči) pro lidi, kteří nemají zkušenosti s psychoterapií, psychologií, psychiatrií, ani koučováním či mentoringem. Být pomocnou rukou napříč Českem pro lidi, kteří potřebují duševní pomoc, ale neví, kam se obrátit či se bojí prvního kroku. 
 3. Odlehčit systému duševní péče – aby se lidé obraceli rovnou tam, kde mohou najít pomoc, netápali tak nezatěžovali zbytečně systém zdravotní péče.

HODNOTY

Motto: “Technika sloužit člověku, ne člověk technice.”

V platformě máme tyto klíčové odborné hodnoty:

 1. Otevřenost – nechceme stranit konkrétním směrům péče o duševní zdraví.
 2. Odbornost a důvěryhodnost – odbornost projektů budou garantovat důvěryhodné instituce.
 3. Udržitelnost – platformou vytvořené projekty budou dlouhodobě udržitelné.
 4. Nekomerčnost – platformou vytvářené projekty budou cílené na lidi, nikoli na výdělek.

Zároveň ctíme i hodnoty, na kterých stojí Česko.Digital

 • Otevřenost je náš standardopen source, otevřená data, otevřená organizace, transparentní účetnictví – transparentnost pomáhá snadnému zapojení co nejširší komunity.
 • Efektivita – nemrháme časem lidí ani finančními prostředky. Soustředíme se na rychlá řešení reálných problémů pomocí technologií.
 • Profesionalita – zakládáme si na kvalitní práci, moderních technologiích a postupech, přestože pracujeme pro-bono.
 • Participativní – pro každého musí být jednoduché se zapojit – bez ohledu na místo a čas.
 • Uživatelé v hlavní roli – pomáháme s projekty, které řeší skutečné potřeby koncových uživatelů. Projekty bez reálného využití nemají význam.
 • Produkty > Technologie – důležitý je výsledek, ne prostředek. Chceme, aby technologie a procesy byly užitečným nástrojem pro lidi, ne naopak.

ZAPOJTE SE

Pokud se Vám naše vize líbí, moc rádi Vás přivítáme mezi námi. Předpokladem pro zapojení do projektu je ochota k dialogu, spolupráci a otevřenost. Více v možnostech připojení či spolupráce.

V Praze 15.4.2020

Jan KohoutČesko.Digital
(zakladatel)(technický garant)

Jan Kohout – vysokoškolský pedagog, absolvent ČVUT FEL oboru Systémy a řízení, kontakt: spoluprotiviru@gmail.com, spoluprotiviru.blogspot.com
Česko.Digital – komunita špičkových vývojářů, designérů a produkťáků, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat státu i nestátním organizacím a dělat tak Česko lepším.

Comments are closed