V reakci na pandemii COVID-19 na jaře roku 2020 a v návaznosti na probíhající reformu péče o duševní zdraví chceme vytvořit portál duševní péče, který bude pro běžného člověka prvním místem, kam se obrátí, když jej (či jeho blízkého) cokoli kolem duševního zdraví/nemoci bude trápit a najde zde jasné nasměrování na pomoc či řešení. Dlouhodobě, nejen v souvislosti s COVID-19. 

Cílem je vytvořit společně s odborníky technicky co nejjednodušší navigaci nad databází organizací, projektů a odborníků, které mohou následně pomoc realizovat. A podobně umožnit uživateli rychlou orientaci nad celou knowleadge-base duševního zdraví.

Hodnoty připravovaného portálu

Chceme portál vytvořit společně s odborníky. My nabízíme technickou realizaci.

  1. ZAMĚŘENÍ NA ČLOVĚKA člověk a ne komerční zájmy na prvním místě.
  2. SMART NAVIGACE – vysoce propracovaná navigace pro rychlou orientaci v informacích i organizacích.
  3. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ – přehledné a uživatelsky přívětivé prostředí.
  4. GARANCE, OTEVŘENOST A SPOJOVÁNÍ – garance jednotlivých sekcí důvěryhodnými institucemi.

Proč o to naše platforma usiluje?

Problematika duševního zdraví je velmi složitá a komplexní oblast lidského života. Není divu, že jakmile dojde k nějakým problémům v této oblasti, mnoho lidí se cítí zmatených a znejistěných, kvůli čemuž někteří nakonec nemusí vyhledat vůbec pomoc včas, což může mít ale tragické následky.

Portál nemá být jedním z mnoha webů o duševním zdraví, ale jednotný rozcestník pro běžné lidi, který bude shrnovat informace i zdroje kontaktů na jednom místě.

Proto jsme se rozhodli usilovat o vytvoření jednotného portálu duševní péče. Má sloužit jako první místokam se bude moci člověk obrátit, když jeho či někoho z jeho blízkých bude trápit cokoli kolem duševního zdraví či nemoci. Zde pak najde pomoc a nasměrování.

Má pomáhat těm, kdo by rádi v některé oblasti života dostali pomoc či radu odborníka nebo ověřené informace.

Nejde o další z mnoha jednostranně zaměřených webů ani katalog odborníků. Platforma Střecha duševní péče má za cíl vytvořit přehled těchto stránek a potřebné informace a kontakty shromažďovat na jednom místě.

Oblasti, které má portál spojovat.

Ukázka možných otázek, které člověka provází.

Technická záštita

Platforma Česko.Digital dokáže zajistit technické řešení portálu. Nicméně pro dlouhodobou udržitelnost jsou důležité subjekty zastřešující odbornou stránku s co nejširším polem působnosti (aby opět nevznikl jen jednostranně zaměřený portál).

Zapojte se

Již koncem března 2020 začal vznikat sdílený pracovní dokument portálu. Prohlédněte si i prezentaci vize tohoto plánovaného portálu. Zapojte se do jeho vzniku. Pomozte i Vy zlepšit přístup lidí k duševní péči v Česku.

Evropská vize

Zúčastnili jsme se hackatonu #EUvsVirus, kde jsme vytvořili jsme koncepci evropské verze Střechy a seznámili se s lidmi z Německa, Finska, Řecka a Chorvatska, které téma také velmi zajímá. Na hackatonu vznikly mj. velmi zajímavé projekty kolem duševního zdraví.

S kolegy z evropského hackatonu jsme také vytvořili anglickou video prezentaci vize webového portálu, jehož koncept bychom chtěli mít v Evropě jednotný.

Současný stav

Pro aktuální dění kolem projektu prosím sledujte naše novinky, nebo se připojte na nějaký z našich komunikačních kanálů.

Žádné komentáře

Napsat komentář