Vídám v tyhle dny v MHD spoustu mladých kluků a holek, jedoucích dle slavnostního oblečení z maturitních zkoušek. Někteří vypadají zdrceně a totálně vyčerpaně. Dovolím si na chvíli snít…


O systému vzdělávání, kde na vstupu zažije každé dítě dobré přivítání a přijetí takové jaké je. Škola se pro něj stane místem bezpečí a podpory v rozvoji jeho jedinečného potenciálu. Pozná své originální silné stránky a naučí se je rozvíjet. Bude respektovaným spoluautorem procesu vlastního učení. Dostane pomoc, když ji bude potřebovat.

Škola nebude jen kamenná budova, ale přenese se v maximální možné míře do reálného života a do přírody, taky do oblasti vědy, kultury a umění.

Dítě bude podporováno ve zvídavosti a kreativitě, v kritickém myšlení a bádání, naučí se chápat souvislosti, spolupracovat s ostatními, rozumět sám sobě a pečovat o své duševní a fyzické zdraví. Získá kompetence pro aktivní občanství.


Učitelé budou průvodci, kteří pro svou roli dostanou dobrou průpravu už na fakultách. Oni i ředitelé škol nebudou na složitosti své práce sami, ale budou mít k dispozici kvalitní metodické podpory a funkční návazné zdravotně-sociální služby. Za svou práci budou kvalitně odměněni a ubude jim byrokracie a administrativy. Práce je tak bude více těšit a jedině tak se do školy za nimi budou těšit i děti.


Maturita pak bude o celkové cestě mladého člověka vzděláváním. O jeho znalostech potřebných pro existenci ve 21.století, o jeho dovednostech pro spokojený a úspěšný život a možná o tom nejdůležitějším – o jeho osobnostních kvalitách, aktivitách, zájmech, profesních plánech a touhách…


O vaší budoucnosti nemá rozhodovat test, vaše odolnost proti stresu, to zda vaše mateřština není jiný než český jazyk, vaše zdravotní či psychické oslabení nebo sociální a rodinné zázemí, do kterého jste se narodili…


Maturita ve své smysluplné verzi pak jednou může být oslavou vašeho úsilí a podporou do dalšího vzdělávání a seberozvoje… Přechodovým rituálem do zralejší podoby. Cestou k pevnější sebedůvěře a chuti dál poznávat svět i sám sebe.

Žádné komentáře

Napsat komentář