Díky spoluprotiviru.blogspot.com, podpoře COVID19CZ, participaci na projektu Podržíme.se a Ondrovi Pekáčkovi, který mě pozval na Slack Česko.Digital, se podařilo založit diskuzní kanál Slack přímo na Česko.Digital, který sdružuje (update květen 2020: přes 2500) dobrovolníků různých profesí. Tím začal mít projekt Střecha větší obrysy. Děkujeme.

Žádné komentáře

Napsat komentář